ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ 

MARISSA PROJECT

Σε αυτή την ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε όλα όσα θέλετε να μάθετε σχετικά με το έργο MARISSA, μια διετή διακρατική συνεργασία που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ.
MARISSA PROJECT

Το MARISSA είναι ένα διακρατικό έργο που ξεκίνησε το 2020 και θα λειτουργεί έως το 2022, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα, Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Στόχος του MARISSA είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου ενδοσυντροφικής βίας (IPV) με παράλληλη προβληματική χρήση ή/και εξαρτήσεις από ψυχοτρόπους ουσίες (PSU).

Συνεργάτες