ΠΗΓΕΣ

Αν θέλετε να εμβαθύνετε τις γνώσεις πάνω στις θεματικές της ενδο-συντροφικής βίας και της προβληματικής χρήσης ουσιών, τότε, αυτό είναι το κατάλληλο μέρος για εσάς! Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να βρείτε σχετικές πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή του έργου MARISSA:
 • Afifi, T. O., Henriksen, C. A., Asmundson, G. J., & Sareen, J. (2012). Victimization and perpetration of intimate partner violence and substance use disorders in a nationally representative sample. The Journal of nervous and mental disease, 200(8), 684-691.
 • Against Violence and Abuse (AVA), 2013. Complicated matters: a toolkit addressing domestic and sexual violence, substance use and mental-ill health. Available at: https://avaproject.org.uk/wp/wp-content/uploads/2013/05/AVA-Toolkit-2018reprint.pdf
 • Ahmadabadi, Z., Najman, J. M., Williams, G. M., Clavarino, A. M., d’Abbs, P., & Smirnov, A. (2019). Intimate partner violence in emerging adulthood and subsequent substance use disorders: findings from a longitudinal study, Addiction, 114(7), 1264-1273.
 • Benoit, T. & Jauffret-Roustide, M., 2015. Improving the management of violence experienced by women who use psychoactive substances. Available at: https://rm.coe.int/improving-the-management-of-violence-experienced-by-women-who-use-psyc/168075bf22
 • Cafferky, B. M., Mendez, M., Anderson, J. R., & Stith, S. M. (2018). Substance use and intimate partner violence: A meta-analytic review. Psychology of Violence, 8(1), 110.
 • Capezza, N. M., Schumacher, E. C., & Brady, B. C. (2015). Trends in intimate partner violence services provided by substance abuse treatment facilities: Findings from a national sample. Journal of Family Violence, 30(1), 85-91.
 • Cohen, L. R., Field, C., Campbell, A. N., & Hien, D. A. (2013). Intimate partner violence outcomes in women with PTSD and substance use: A secondary analysis of NIDA Clinical Trials Network “Women and Trauma” Multi-site Study. Addictive behaviors, 38(7), 2325-2332.
 • El-Bassel, N., Gilbert, L., Witte, S., Wu, E., & Chang, M. (2011). Intimate partner violence and HIV among drug-involved women: Contexts linking these two epidemics—challenges and implications for prevention and treatment. Substance use & misuse, 46(2-3), 295-306.
 • Engstrom, M., El-Bassel, N., & Gilbert, L. (2012). Childhood sexual abuse characteristics, intimate partner violence exposure, and psychological distress among women in methadone treatment. Journal of substance abuse treatment, 43(3), 366-376.
 • Fowler, D. N., & Faulkner, M. (2011). Interventions targeting substance abuse among women survivors of intimate partner abuse: A meta-analysis. Journal of Substance Abuse Treatment, 41(4), 386–398. doi:10.1016/j.jsat.2011.06.001
 • Gilchrist, G., & Hegarty, K. (2017). Tailored integrated interventions for intimate partner violence and substance use are urgently needed. Drug and alcohol review, 36(1), 3-6.
 • Klostermann, K., Kelley, M. L., Mignone, T., Pusateri, L., & Fals-Stewart, W. (2010). Partner violence and substance abuse: Treatment interventions. Aggression and Violent Behavior, 15(3), 162-166.
 • Kraanen, F. L., Vedel, E., Scholing, A., & Emmelkamp, P. M. (2014). Prediction of intimate partner violence by type of substance use disorder. Journal of substance abuse treatment, 46(4), 532-539.
 • Lipsky, S., Krupski, A., Roy-Byrne, P., Lucenko, B., Mancuso, D., & Huber, A. (2010). Effect of co-occurring disorders and intimate partner violence on substance abuse treatment outcomes. Journal of Substance Abuse Treatment, 38(3), 231-244.
 • Macy, R. J., & Goodbourn, M. (2012). Promoting successful collaborations between domestic violence and substance abuse treatment service sectors: A review of the literature. Trauma, Violence & Abuse, 13(4), 234–251. https://doi. org/10.1177/1524838012455874.
 • National Institute for Health and Care Excellence (NICE), 2014. Public Health Guideline: Domestic Violence and Abuse: multi-agency working. Available at: https://www.nice.org.uk/guidance/ph50/chapter/1-Recommendations
 • Schäfer, I., & Lotzin, A., 2018. Psychosocial support to tackle trauma-related symptoms and related substance use disorders. Available at: https://rm.coe.int/2018-ppg-3-ptsd-guidance-eng/1680938292
 • Schmidt, R., Poole, N., Greaves, L., and Hemsing, N. (2018). New Terrain: Tools to Integrate Trauma and Gender Informed Responses into Substance Use Practice and Policy. Vancouver, BC: Centre of Excellence for Women’s Health. http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.25260.77449 ISBN 978-1-894356-75-6
 • Simonelli, A., Pasquali, C. E., & De Palo, F. (2014). Intimate partner violence and drug-addicted women: From explicative models to gender-oriented treatments. European journal of psychotraumatology, 5(1), 24496
 • Stella Project. (2007). Stella Project Toolkit: Domestic Abuse and Substance Use. Stella Project. Available at: https:// avaproject.org.uk/resources/stella-project-toolkit-domestic-abuse-substance-use-2007/
 • Weaver, T. L., Gilbert, L., El-Bassel, N., Resnick, H. S., & Noursi, S. (2015). Identifying and intervening with substance-using women exposed to intimate partner violence: phenomenology, comorbidities, and integrated approaches within primary care and other agency settings. Journal of women’s health, 24(1), 51-56.
 • 1st Conference of Women, Trauma, Addiction and Treatment. https://conference.hi.is/genderandaddiction/
 • 2nd Conference of Women, Trauma, Addiction and Treatment. https://conference.hi.is/genderandaddiction/