UMBES

PARTNERID

PARTNERID

                                                          UWAH

Heraklioni prefektuuri naisühenduste liit (UWAH) on Kreeta saarel asuv Kreeka vabaühendus, mis keskendub naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse edendamisele. Alates 2015. aastast on UWAH osalenud ja juhtinud mitmeid ELi ja EMP toetuste projekte ning viib praegu läbi lähisuhtevägivalla ennetamiseks ja elimineerimiseks mitmeid algatusi. Lisaks haldab UWAH ööpäev läbi avatud telefoniliini, koduvägivalla ohvriks langenud naiste turvakodu, nõustamiskeskust ja hüljatud laste turvakodu. Külastage UWAHi veebisaiti aadressil www.kakopoiisi.gr/english/

                                                UoC

1984. aastal Rethymno linnas loodud psühholoogiateaduskond kuulub Kreeta ülikooli (UoC) sotsiaalteaduste instituudi juurde. Tegemist on Kreeka esimese ja vanima psühholoogiateaduskonnaga. Teaduskond pakub mitmetasandilist bakalaureuseõpet, mis hõlmab laia valikut teemasid psühholoogiateaduse põhivaldkondades, pakkudes õpilastele kõike vajalikku teooriast, uurimistööde ja praktiliste koolitusteni. Õppetöösse on lisatud ka seminarid ja praktilised kursused (nt nõustamisoskuste koolitus, kriminoloogia, ohvristamine, kriminaal- ja kohtupsühholoogia). Pakutakse magistrikursust teemal "Kliiniline sekkumine sõltuvuste puhul", mis võimaldab kraadiõpet ja koolitust keskendudes kõige uuematele psühholoogilistele, bioloogilistele ja ökoloogilistele lähenemisviisidele uimastite kuritarvitamise hindamisel, ennetamisel ja ravimisel. Külastage UoC veebisaiti aadressil www.psychology.uoc.gr

                                                RIKK

RIKK - Islandi ülikooli soolise võrdõiguslikkuse ja erinevuste instituut asutati 1991. aastal ja on sellest ajast alates olnud Islandil juhtiv asutus naisuuringute, soouuringute ja võrdõiguslikkuse alal. Instituut edendab interdistsiplinaarseid soouuringuid ning uurimistulemuste ja teabe levitamist. RIKK arendab, haldab ja rahastab uurimisprojekte, korraldab rahvusvahelisi ja kohalikke konverentse ning avalikke loengusarju, sümpoosione ja töötubasid. Külastage RIKKi veebisaiti aadressil https://rikk.hi.is/en/

 

                                                 

Tartu Ülikool (TÜ) on nii Eesti rahvusülikool kui ka Eesti juhtiv teadus- ja koolituskeskus. TÜ kuulub 1,2% maailma parimate ülikoolide hulka ja rõhutab rahvusvahelise koostöö ja partnerluse tähtsust mainekate teadusülikoolidega üle kogu maailma. TÜ Johan Skytte instituudil on laialdased kogemused projektide hindamisel (nt ”WHOSEFVA”, “TISOVA”, “CYBERSAFE”) ning instituut on ka Eestis korraldanud soopõhise vägivalla teemalisi uuringuid. Külastage TÜ veebisaiti aadressil www.skytte.ut.ee

                                                  NTTK

Naiste Tugi- ja Teabekeskus (NTTK) on mittetulundusühing, mis asutati 2002. aastal esimese varjupaigana lähisuhtevägivalla ohvriks langenud naistele Eestis ja on alates 2006. aastast osalenud mitmetes rahvusvahelistes projektides. NTTK keskendub tingimuste loomisele koduvägivalla mehhanismide peatamiseks, vägivallast väljujate rehabilitatsioonile ja resotsialiseerimisele ning vägivalla kordumise ohu vähendamisele, pakkudes ohvritele igakülgset abi. NTTK-l on laialdased kogemused soolise vägivalla, eriti lähisuhtevägivalla küsimustes ning üheks keskuse töövaldkonnaks on koolituste ja töötubade korraldamine erinevatele huvigruppidele. Külastage tugikeskuse kodulehte aadressil www.naistetugi.ee.

                                                    ROOT

ROOT (Rótin) on Islandi naisorganisatsioon, mis pakub naistele psühhosotsiaalseid teraapiagruppe, kursusi, tugigruppe ja individuaalset juhtumipõhist nõustamist, tuginedes traumateadlikele ja sootundlikele tõenduspõhistele programmidele. Rótin pakub koolitust ka LSV ja sõltlastega töötavatele spetsialistidele ning teeb koostööd vägivalla üleelanute perekonnaõiguse keskusega Bjarkarhlíð. Koostööd tehakse ka Reykjavíki naiste varjupaigaga, pakkudes personalile koolitusi ja tuge varjupaiga naistele ning muudele organisatsioonidele ja teenusepakkujatele. Rótin pakub psühhosotsiaalseid teraapiagruppe ka Islandi suuruselt teises, Hlaðgerðarkoti hoolekandekeskuses. Külastage ROOTi kodulehte aadressil www.rotin.is/english/